Gezellige Puiflijkse Middag zeer goed bezocht

De Gezellige Puiflijkse Middag, een vast onderdeel van de activiteiten in november, kon dit jaar zijn naam weer alle eer aan doen.

Met bijna 90 leden was de grote zaal in De Lier gezellig gevuld, entertainer Erik Adams verhoogde de gezelligheid met zijn muziek en zang, danslustigen wisten dat nog eens extra te waarderen.

Voor het typisch Puiflijkse aan deze middag zorgde Bert Beuving, secretaris van Stichting De Oude Toren, met een fraaie diapresentatie over de bijzondere geschiedenis én de toekomst van dit Puiflijks monument.

Het uitgebreide stamppotbuffet van Tijssen sloot de middag op een passende en smakelijke wijze af.