Bestuur

Samenstelling

Jaarvergadering

Vrijdag 3 juni 13.30 uur algemene ledenvergadering.

De (nog niet vastgestelde) notulen van de laatste jaarvergadering (29 september 2021) kunt u hieronder inzien. U kunt deze ook downloaden.

>>ga naar de uitnodiging

Statuten

Hieronder kunt u de statutenwijziging downloaden die op de ledenvergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.