Servicepagina

Op deze pagina vindt u informatie waar u mogelijk uw voordeel mee kunt doen.


Eenzaamheid

Eenzaamheid: wat is het? heb jij dit ook? wat kan je zelf doen? hoe kan je hulp bieden?
Meer informatie hierover in deze folder:


Duofiets gratis lenen, ook in Puiflijk

Als fietsen niet meer zelfstandig kan, kunt u er toch met een maatje op uit. Daarvoor kunt u gratis een duofiets lenen. Meer informatie in de folder hieronder.


Digitaal je weg vinden?

Voor hulp bij allerlei online zaken, zoals DigiD of websites van de overheid, kunt u gratis terecht bij de bibliotheek. Ook om te leren er zelf mee om te gaan. Meer informatie hierover vindt u in de folder hieronder.

Tips om veilig gebruik te maken van internet

Fraude en oplichting via internet komt helaas nog al eens voor. Daarom heeft het bestuur van Seniorenvereniging Puiflijk belangrijke tips op een rijtje gezet. U kunt deze nalezen in de bijlage van een eerder verschenen nieuwsbrief. Deze bijlage kunt u hieronder downloaden.


Vervoer: Kunt u overal komen waar u heen wilt?

Heeft u een auto of fiets, en bent u goed ter been? Dan is de gemeente Druten en haar directe omgeving waarschijnlijk goed voor u bereikbaar. Pas wanneer u een lichamelijke, geestelijke of financiële beperkingen voelt, wordt dit lastig. U kunt niet (meer) gaan waar u graag wilt. Er is onvoldoende passend vervoer. Dit heet vervoersarmoede en dat kan ervoor zorgen dat u minder sociale contacten heeft, of dat u minder makkelijk naar voorzieningen gaat, zoals de supermarkt, de huisarts of het zwembad. Waar kunt u terecht?

Op de eerste plaats kunt u kijken of uw eigen netwerk, familie, vrienden, kennissen een oplossing kunnen bieden. Als dit netwerk er niet of beperkt is, zijn er binnen onze gemeente voorzieningen beschikbaar.

PlusBus
Wanneer zelf reizen niet meer lukt, kunt u binnen Druten gebruik maken van de PlusBus. Vrijwillige chauffeurs van MeerVoormekaar halen u thuis op en brengen u ook weer terug. De PlusBus kunt u gebruiken om bijvoorbeeld naar de huisarts, bingo, zwemmen of de supermarkt te gaan. U betaalt voor de PlusBus een kleine eigen bijdrage per rit.
Telefoon PlusBus: 0487-200019 of plusbus@meervoormekaar.nl

Hulpdienst
Wanneer u praktische ondersteuning nodig heeft en geen mogelijkheden heeft om dit zelf te regelen, kunt u gebruik maken van de Hulpdienst van MeerVoormekaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis, verpleeghuis of zwembad. De hulpdienst wordt uitgevoerd door vrijwilligers van MeerVoormekaar.
Telefoon Hulpdienst: (024) 641 84 59 of info@meervoormekaar.nl

Haltetaxi RRReis

Voor het reizen naar een (bus)halte kunt u de haltetaxi gebruiken. Daar waar geen regulier openbaar vervoer is kan men na reservering op een haltetaxi-halte opstappen en naar een OV-halte reizen. De haltetaxi maakt ook landelijke gebieden bereikbaar waar geen buurtbus, bus of trein rijdt. De haltetaxi rijdt gelijk aan de standaard OV-tijden.
Kijk op www.rrreis.nl voor meer informatie.

Avan


Inwoners die beschikken over een Wmo-vervoerspas kunnen reizen met Avan, die verzorgt taxivervoer van deur tot deur voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het vervoer met Avan is goed toegankelijk voor ouderen en voor mensen met een beperking. Ook als zij hulpmiddelen gebruiken zoals een rollator, scootmobiel, looprek of rolstoel. Voor mensen zonder Wmo-indicatie is het niet mogelijk bij Avan een rit te boeken. Een rit met Avan is maximaal 25 kilometer. De vervoerspas kunt u aanvragen bij de gemeente.
Meer informatie is te vinden op www.avan-vervoer.nl.

Valys

Valys is er voor reizigers met een beperking die op stap willen gaan buiten de eigen regio. En minimaal verder reizen dan 25 kilometer van hun woonadres. Er geldt een aantal voorwaarden, zoals de aanwezigheid van een lichamelijke of geestelijke beperking.
Kijk op www.valys.nl voor meer informatie.

Zijn de hierboven genoemde mogelijkheden voor u niet passend? Informeert u dan bij de gemeente. Samen kan dan naar uw situatie worden gekeken en onderzocht welke oplossingen er nog wél zijn.

U kunt de gemeente bereiken op telefoonnummer (088) 432 74 32 van het team Toegang Sociaal Domein.


Links

  • druten.nl: gemeente Druten
  • adviesraaddruten.nl: een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten.
    De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Druten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente op het gebied van wonen, zorg en welzijn (WMO), werk en inkomen (Participatiewet) en Jeugd. Daarbij hebben de leden van de raad uw hulp nodig. Zo zijn zij benieuwd naar uw ervaringen over de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet die ons aanleiding kunnen geven hierover signalen of formele adviezen af te geven aan de gemeente.
  • meervoormekaar.nl: Welzijnsorganisatie Druten/ Wijchen.
    Wanneer je ouder wordt, wil je ook gewoon de dingen blijven doen die je leuk en belangrijk vindt. Soms heb je daar wat meer ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld bij klusjes in en om huis of om van A naar B te komen. Die praktische ondersteuning biedt MeerVoormekaar. Maar ook wanneer u een luisterend oor nodig heeft of advies wilt over hoe u langer thuis kunt wonen, kan MeerVoormekaar u van dienst zijn.