Kerstviering: Senioren Puiflijk gaan Samen voor Oekraïne


Kerstviering: zaterdag 23 december, om 14.30 uur, zaal De Lier open 14.00 uur


Zaterdag vindt de gezamenlijke Kerstviering plaats met de sfeervolle bijdragen van de Zanggroep uit Puiflijk en Druten-Zuid. En met, zoals gebruikelijk, het Kerstdiner, dat verzorgd wordt door Frank, in samenwerking met de Heerlijkheid Horssen.

Tijdens deze bijeenkomst – ruim 100 leden hebben zich hiervoor aangemeld – staat uiteraard het Kerstfeest centraal. Maar ook wordt even stilgestaan bij hoe Kerst in (ook de) Oekraïne overschaduwd wordt door oorlog, geweld, groot verdriet en armoede. En hoe wij Samen voor Oekraïne kunnen gaan via de Puiflijkse stichting.

>>Ga voor meer informatie naar www.samenvooroekraine.eu (externe website)