Op excursie naar het Bondsgebouw in Druten


Vrijdagochtend 15 maart, 40 leden van de Puiflijkse Seniorenvereniging werden met koffie, thee en koek onthaald door Stichting KleiGoed Maas & Waal in het vernieuwde Bondsgebouw aan de Kattenburg in Druten.

Na een uiteenzetting van de nieuwe functie van dit monumentale pand als Toeristisch en Historisch Informatiepunt (HIP en TIP) van de gemeente, kwam Stichting Kleigoed aan bod.

Adrie van Ringelenstein vertelde vlotjes, aan de hand van fraaie dia’s, over de geschiedenis van de baksteenfabricage in Maas en Waal, en uiteraard over de vele bedrijven in Druten, met de Dericks & Geldens fabriek in het bijzonder.

Het was een leerzame en gezellige ochtend bij Kleigoed die al pratend en wijzend werd afgesloten met een rondgang langs de vele bezienswaardigheden aan de wanden, op de schappen en in de vitrines in het fraai en passend aangeklede Bondsgebouw.

Voor wie het heeft gemist:
Het HIP en TIP is elke dinsdag en vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.