Leden keuren statutenwijzigingen goed (en nog veel meer)

Vandaag waren ruim 40 leden aanwezig tijdens de algemene ledenvergadering. Het belangrijkste punt was toch wel het voorstel om de statuten van de vereniging aan te passen. Zonder ook maar één wijzigingsvoorstel werd ingestemd met het ontwerp, dat ruim voor de vergadering bij alle leden is bezorgd.

Ook de andere voorstellen mochten op instemming van de aanwezigen rekenen:

  • de jaarverslagen;
  • de herbenoeming van Gerry Janssen-den Biesen, Henk Brands en Gerard Hofman als bestuursleden;
  • de benoeming van Theo Sijbers voor als nieuw bestuurslid.

De nuttige bijeenkomst werd op vrolijke Maos en Waolse wijze, afgesloten. Riet interviewde Gerard over zijn jeugd en Rinie van Haren droeg zijn gedichtjes voor, zoals alleen hij dat kan.

>>Een uitgebreid verslag van de vergadering zal worden gepubliceerd zo gauw het gereed is.