Op bezoek bij Waterschap Rivierenland – verslag en wat foto’s

Per keer kunnen maximaal 30 personen op het kantoor van Waterschap Rivierenland worden ontvangen. Nou, die waren er vanmiddag, op initiatief van de Uitgaanders. Eerst een gesprek over organisatie, taak en werkzaamheden, daarna een rondgang door het gebouw.

Wij krijgen een introductie door Eric Kuindersma, beleidsadviseur. Vroeger waren er de Polderdistricten,
deze zijn opgegaan in 21 Waterschappen. Zij beheren het water, zorgen voor zuivering en de kwaliteit, de juiste dosering van niet te droog, niet te nat. Ook een rivier en vaarweg hoort erbij, de lange Linge valt onder het Waterschap.
Rijkswaterstaat zorgt voor de grote rivieren. Waterschap bestrijdt de musketrat en de bever. Ook is er de zorg voor de dijken en de wegen. In de eerste twee weken van november wordt er altijd geschouwd.
Er is 201.000 ha. onder beheer van Waterschap Rivierenland, 1.000 km dijk, 4.521 km watergangen en 623 km wegen. De bijna-watersnood in 1993/1995 is een les geweest. Nu is er professioneel georganiseerde dijkbewaking en onderlinge communicatie. Er vinden oefeningen met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio’s plaats. Men is 24 uur paraat. Mocht er bijvoorbeeld een auto te water raken, dan is ook het Waterschap ter plaatse vanwege mogelijke waterverontreiniging.

Het was een fijne, leerzame middag.
Tineke Bekkers