Jaarvergadering – terugblik

Verslag Jaarvergadering 1 april 2023.


Om 13.00 uur opende De Lier de zaal. In de hal stond de duofiets en Harry en Jan gaven enthousiast uitleg aan de leden, die naar de vergadering kwamen. Ze hoopten, dat ze onze leden konden verleiden om fietsmaatje te worden.

Om 14.00 uur kregen Jan en Harry nog een kans in de grote zaal. Hun uitleg was erg duidelijk. Alles is na te lezen in hun folder; u kunt deze hieronder downloaden.

Na de fiets kreeg, Jacqueline van de bibliotheek tijd om  uitleggen wat de Bibliotheek deed om ons digitaal de weg te laten vinden Overheid en Zorg. De basisvaardigheden worden m.b.v. cursussen op de bibliotheek gegeven in groepen van 4 tot 8 personen. Ook hierover werd een brochure uitgedeeld; die eveneens hier kan worden gedownload.

Om 14.30 opende de voorzitter de vergadering. 50 leden zaten in de zaal.

  • De secretaris deed verslag van de vele activiteiten van het afgelopen jaar en de penningmeester liet zien dat de vereniging financieel goed geboerd had. De kascommissie was het daarmee eens.
  • De komende activiteiten liet de voorzitter zien. Mooi programma.
  • Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd en Thijs v.d. Hark en Bert Beuving kregen een pluim met een bos bloemen voor hun verdiensten.
  • Het abonnement 50+ werd vanwege te weinig belangstelling opgezegd.
  • Marlies Asselbergs vertelde over de werkzaamheden van de werkgroep “Omzien naar Elkaar”.
  • Mevrouw Liesbeth van Aanholt is dit jaar 25 jaar lid van de vereniging.  Ze kon niet aanwezig zijn. Het bestuur zou een bloemetje brengen.

Geen rondvraag.

Toen begon de gezellige nazit.