Nieuwsbrief december


Een dezer dagen krijgt u hem weer in de bus: de nieuwsbrief van onze vereniging!
Dankzij de samensteller en natuurlijk alle bezorgers.

Het laatste nummer van het jaar, boordevol met allerlei activiteiten en nieuwtjes.