Ondanks het heerlijke weer toch redelijke opkomst bij jaarvergadering


Ondanks het heerlijke weer kwamen toch 45 leden van onze Vereniging naar  de jaarvergadering.

Lucien Thissen opende de vergadering.  Wij moeten veel bewegen. Onze botten worden daardoor sterker. Vallen kan dan minder ernstige gevolgen hebben.

De vergadering stond stil bij het overlijden van 11 leden  het afgelopen jaar.  De activiteiten van 2023 werden nog eens op een rijtje gezet. Ook de financiën van 2023 werden beoordeeld. De kascommissie was tevreden  over het werk van de penningmeester.

We namen afscheid van Tiny Oostindien en Gerard Hofman. Onze voorzitter wil zijn functie het komende jaar neerleggen. Gert Megens wordt onze  nieuwe penningmeester.

Lenie den Biesen-van de Geijn, Lena van de Zandt-Janssen en Anneke Beijer-de Kleijn zijn 25 jaar lid van de Seniorenvereniging. Zij kregen een mooi streekpakket.

Na de vergadering was er een gezellige nazit.